Demokratipriset 2023

kommuns demokratipris tilldelades i år Habib Samadi som aktivt bidragit till att förbättra barns villkor och möjligheter i Huddinge.

Priset ska uppmärksamma och belöna en enskild person, grupp av personer, förening eller annan sammanslutning som på ett bra sätt arbetat för demokratins kärnvärden. Det kan handla om att ha utmärkt sig genom beslutsamt ingripande, goda insatser, engagemang eller nyskapande tankar. Pristagaren ska vara född, bosatt eller verksam i Huddinge kommun.

I år har ”Glömstaskolans” Habib fått priset.


– Habib Samadis outtröttliga engagemang i civilsamhället, bland annat genom föreningen Stockholm Talent, speglar en individs djupa övertygelse om människors lika värde och rätt till utveckling oavsett bakgrund. Genom kostnadsfria aktiviteter, mentorsskapsprogram och annat ideellt arbete har han byggt en stark gemenskap för många barn och unga i Huddinge, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd och ordförande i beredningen för trygghet, prevention och demokrati.

Huddinge kommun vill genom demokratipriset motverka diskriminering och gynna lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och bostadsort.

– Jag är väldigt tacksam över vårt arbete i Stockholm Talent och det jag där fått möjlighet att bidra till samhället. Vi från Stockholm Talent önskar nu få fortsätta hitta samverkan och framförallt förutsättningar att få fortsätta ge området förutsättningar. Vi ser fram emot att få ännu fler ungdomar aktiverade för att skapa ett bättre samhälle för alla, oavsett bakgrund, säger Habib Samadi, Huddinges demokratipristagare 2023.

Habib Samadi får priset med följande motivering:

”Habib har kontinuerligt kämpat för att skapa en inkluderande och rättvis miljö för alla invånare i Huddinge, oavsett deras kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Ett exempel för år 2023 är hans kostnadsfria morgonträningar klockan 06.30 två gånger i veckan i Glömsta som han arrangerar genom en förening. Där har han haft ett särskilt fokus på att inkludera ännu fler tjejer i fotbollen.

Habib har aktivt deltagit i initiativ för att förbättra barns villkor och möjligheter. Habib tar sin roll som närvarande vuxen som ser ungdomars situationer och stöttar dem med stort engagemang. Han har kämpat hårt för att ge en röst och skapa möjligheter för de som av olika anledningar kan ha det tufft i vårt samhälle, för att inkludera fler som stått långt utanför samhället. Habib är en inspirerande och dedikerad individ som har visat ett starkt engagemang för att på riktigt göra en förändring i Huddinge. Hans insatser har gynnat Huddinge kommuns invånare och bidragit till att skapa möjligheter för ungdomar att få göra sin röst hörd, bli en del av en gemenskap, få en mer meningsfull och rik fritid och ha en vuxen som ungdomarna vet står på deras sida i arbetet med att skapa en mer inkluderande och jämlik samhällsmiljö.”

 

Stort grattis till

Ett välförtjänt pris

för ett fantastiskt arbete!

Uppdaterad 13 december 2023

Var informationen till din hjälp?