Förebyggande verksamhet

FBT Vi samarbetar med Socialförvaltningen i förebyggande syfte. Idag jobbar Sylvia Roslund, Cecilia Thelander, Awa Njie och Simon Gustafsson med det.

Fält team

Vi samarbetar med Socialförvaltningen i förebyggande syfte. Föräldrarådgivarna Cecilia och Sylvia arbetar med stöd till föräldrar, med dem kan ni prata om funderingar och svårigheter ni upplever i ert föräldraskap. Fältsekreterarna Awa och Simon arbetar med barn och ungdomar mellan 10-20 år. De arbetar förebyggande, samverkande och uppsökande i Flemingsberg och Visättra.

Ytterligare information samt kontaktuppgifter finner ni via denna länk:

Barn, ungdom och familj (huddinge.se) 

Uppdaterad 25 mars 2024

Var informationen till din hjälp?