Om förskoleklassen

Välkommen till Glömstaskolan


Kontakt

Nu ser vi verkligen fram emot att träffa alla nya förskoleklasselever i vår fina skolbyggnad.
Nu tar barnen steget in i skolans värld med nya utmaningar, nya kamrater och inspirerande lärandeprocesser.


Skolstart och inskolning:
Inskolning görs mer i form av annat tempo och fokus än kortare skoldagar, däremot vet vi av erfarenhet att det kan vara bra med kortare dagar första veckan på fritids om där finns möjlighet. Ni vårdnadshavare känner ert barn bäst, vi uppmuntrar att ni lämnar redan första skoldagen men är anträffbara.

Om skolan/förskoleklassen:
Vi i förskoleklass anser att vår uppgift inför det här läsåret är att få alla elever att känna sig sedda och trygga. De ska bli lyssnade på och känna att det som de förmedlar är viktigt. Vi arbetar med olika tekniker och med olika material, med det lekfulla och det estetiska.Detta för att på så vis ta tillvara på den hela människan. Alla sinnen ska utmanas i vår undervisning för att nyfikenheten och engagemanget hos eleverna ska väckas.

Vi har inget detaljerat schema som vi följer och delar med er vårdnadshavare, men en veckoplanering som utgår från läroplanen. Utifrån detta arbetar vi alltså med flera ämnen och lärande såväl som den sociala biten. Gå gärna in på skolverkets hemsida och läs vår läroplan! Mer information om vår verksamhet kommer ni få i ett inlägg senare i höst på Unikum där vi delger er lite av vår planering.
Matematiken och svenskan kopplat till det sociala samspelet är det primära, men vår uppgift blir att anpassa detta till förskoleklass. Vi använder oss av skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken.
Kartläggning i förskoleklassen - Skolverketwww.skolverket.se › forskoleklassen › kartlaggning-i-forskoleklassen
Skolans ledord är Kunskap, Trygghet och Hälsa

Kommunikation:
På Glömstaskolan kommunicerar vi först och främst via Unikum. Du som är vårdnadshavare behöver komma in på denna portal. Ladda ner och logga in på appen Unikum familj. Här lägger vi ut information om vår verksamhet veckovis i form av veckobrev, om det är något speciellt som händer i skolan, utflykter, ledningsinformation samt andra viktiga saker. Även elevernas utvecklingssamtal/underlag publiceras här. För mer information så finns det att läsa på Huddinge kommuns portal, Unikum i grundskolan.

Skola24:
Skola24 använder ni för att rapportera era barns frånvaro, ni vårdnadshavare är automatiskt anslutna till Skola24 och kan logga in direkt med e-legitimation.
Frånvaroanmälan kan också ringas in på 0515-777 600 eller anmälas via app Skola24.
All frånvaro måste inrapporteras och meddelas varje dag innan kl 08.00. Även läkar-samt tandläkarbesök anmäls till Skola24.

Ledighetsansökan:
Ledighetsansökan ska oavsett antal dagar alltid lämnas in till läraren i klassen/mentor i ett första skede. Eleverna i förskoleklass har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret.
Blankett för ansökan om ledighet för elev i grundskolan, hittar du i Huddinge kommuns e-tjänstportal, klicka sedan på Grundskola.

APT:
En gång i månaden är det APT för all personal och fritids stänger då tidigare. Vi återkommer med aktuella datum och tider I början på terminen.

Allergi/specialkost:
Vid eventuella allergier/specialkost ska ni förmedla detta till skolan. Intyg till att styrka skälen till specialkost finns att hämta i Huddinge kommuns e-tjänstportal.
Modersmål:
Undervisning i modersmål ordnas och samordnas av Huddinge kommun, där du ansöker om detta. Undervisning i modersmål gynnar barnens språkutveckling.

Organisationen på Glömstaskolan:
Vi har valt att arbeta årskursvis i team runt en större grupp av elever.
Årets förskoleklass heter G20. Grupperna brukar sedan slumpas fram i början av terminen, och kan komma att ändras beroende på hur vi lärare upplever att gruppdynamiken fungerar. Vi ber er ha tillit till att grupperna utformas utifrån våra professionella erfarenheter - vi har elevernas bästa och en god lärmiljö i fokus.

Lärare i förskoleklass är Sari, Lena och Amra. Oss kan ni prata med främst gällande undervisning, sociala frågor och pedagogiska frågor gällande skoldagen. Ditt barn kommer även bli tilldelad en mentor, denna mentor kan du även kontakta om du har övriga frågor som rör ditt barn.
Vi har fritids knutet till förskoleklassen och de är med eleverna under dagen och följer sedan med in i fritidsverksamheten. Detta gör att eleverna får med sig samma pedagoger under sin hela skoldag.
Vi har en tät kommunikation och vid frågor som rör eleven som är viktiga för alla så kommer informationen att förmedlas oss emellan. Vid tveksamheter kan ni maila och få hjälp att komma i kontakt med rätt person.
Vår skolgårdslärare heter Gustav.
Pernilla Björk är biträdande rektor för lågstadiet och ansvarar för förskoleklass samt fritidshem. Rektor på Glömstaskolan heter Jan Ferm.

Fritidshemmet startar morgonomsorgen kl. 06.30 då skolans fritidspersonal öppnar upp verksamheten. Frukost serveras i skolans matsal kl. 07.00.
Skoldagen startar 08.10 och från och med den tiden finns lärare på plats. Lektioner hålls sedan under dagen med lärare i de olika grupperna. Skoldagen slutar 13.10 och då går eleverna till fritids tillsammans med fritidspersonalen.


Att träna innan man börjar förskoleklass: klara toalettbesök på egen hand. Att på egen hand klä av och på kläder samt hänga upp och hålla ordning på dessa.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med barnet varje dag. För samtal och dialog! Peppa inför skolstart, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och personal.


Att ta med

● kläder efter väder (varmt/kallt/regn/snö, vi är ute oavsett)
● kläder efter aktivitet (ex utflykt, studiebesök)
● vattenflaska om man vill
● ryggsäck
● inneskor

 

Varmt välkomna till Glömstaskolan!

Uppdaterad 6 februari 2024

Var informationen till din hjälp?