Glada elever utanför Östra gymnasiet.

Välkommen till Östra gymnasiet!

Östra gymnasiet är en trygg och familjär gymnasieskola med 870 studiemotiverade elever. En skola med plats för personlighet där elever och personal bygger skolan tillsammans (Add your personality).

Vi erbjuder klassisk undervisning i en vacker miljö och Östra genomsyras av en fin anda med hög gemenskap där alla - elever och personal - samarbetar, hjälper och stöttar varandra. Detta skapar väldigt goda möjligheter till utveckling och lärande.

Östra lockar studiemotiverade elever från hela Region Stockholm. Inte bara för de fantastiska studiemöjligheterna, utan vi har även många roliga och inspirerande aktiviteter årligen. Till exempel konserter, danstävling, Lock-in, volleybollturnering, Nobeldagen, entreprenörsmässa och konstutställningar.

Vill du nå goda studieresultat och samtidigt ha roligt med goda kamrater - välj Östra du också!

Öppet Hus video för Östra gymnasiet.

Virtuell rundtur genom skolan - hoppa runt bland 360-bilder

Hur är det att gå på Östra: Elevambassadörer svarar på frågor!

Program:  Ekonomi  -  El- & energi  -  Natur  -  Samhäll  -  Teknik

SamMedia: Lär dig skapa content för olika plattformar

Teoretisk utbildning + musik: Estet Musik på EK, NA, SA eller TE

Ett fjärde år på Teknikprogrammet: TE4 - Gymnasieingenjör