Glada elever på muren framför Östra gymnasiets framsida.

Välkommen till Östra gymnasiet!

Östra gymnasiet är en medelstor gymnasieskola med cirka 870 elever i Huddinge kommun. Vi erbjuder klassisk undervisning i en vacker miljö med fokus på våra elever och deras resultat. 

Vårt mål är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat.

Alla elever ska respekteras som individer – både i studier och personlig utveckling. Genom kommunikation når du bättre resultat. Detta gäller inte bara med elev och lärare, utan även elever emellan.