UF-satsning på Ekonomi

Redan år 2005 inledde Ekonomiprogrammet på Östra gymnasiet en satsning på UF (Ung Företagsamhet). Detta innebär att eleverna i årskurs tre omsätter teori och idéer i praktiken genom att starta och driva ett företag.

UF-företaget UF-Matica.

De tar fram en produkt (vara/tjänst) som utvecklas och marknadsförs. För att få startkapital får eleverna lära sig att locka investerare och att marknadsföra sitt företag på event och mässor.

Besökare på östras UF mässa 2022.

I slutet av läsåret avvecklar och utvärderar eleverna UF-företagen.

östras UF företag tog hem de flesta priserna på UF-mässan i Huddinge 2022.

UF-företag från Östra gymnasiet utmärker sig årligen med innovativa företagsidéer och de tar ofta hem priser på event och mässor och tävlar många gånger också internationellt.

Nobelpristagare besöker Östras entreprenörsmässa!

På Östras egen entreprenörsmässa 2022 fick vi fint besök. Guido W. Imbens, nobelpristagaren i ekonomi från 2021, besökte nämligen Östra gymnasiet just denna dag och han var såklart mycket intresserad av och imponerad av Östras UF företag. Han köpte även produkter av Östras UF-företag, bland annat en svart Hoodie av Supporter Wear UF (Guido är nummer 3 från vänster på bilden härunder). 

UF-företaget Supporter Wear UF.

Fler bilder från Guidos besök på Östra gymnasiets entreprenörsmässa.

Östra UF företag.

Östras UF mässa 2022.

UF mässa med UF företag på Östra gymnasiet.

Filmer om UF på Östra!

Östra Entreprenörsmässa 2022 - Besök av nobelpristagare i ekonomi Guido W. Imbens (USA)

 

Senior Padel UF får pris på mässan Ung och företagsamhet Huddinge 2022

 

Matica UF får pris på mässan Ung och företagsamhet Huddinge 2022

 

Enviroshoe UF får pris på mässan Ung och företagsamhet Huddinge 2022

 

GoodChoice UF får pris på mässan Ung och företagsamhet Huddinge 2022

 

Uppdaterad 26 januari 2023

Var informationen till din hjälp?