Bergsvägen – byggrätt för befintliga byggnader

Vi tar fram en ändring av detaljplanen för fastigheten Bergskammen 46 i Segeltorp. Detaljplanen kommer även i fortsättningen att vara avsedd för bostäder, men vi prövar en ändring av egenskapsbestämmelser i gällande detaljplan för de byggnader som finns på fastigheten i dag.

Vad händer nu?

  • Den 18 september–16 oktober 2023 är detaljplanen ute på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Kommunstyrelsen gav planuppdrag för ändring av detaljplan den 1 februari 2023.

Vad gör vi?

Vi prövar en ändring av detaljplanen för Bergskammen 46 som medger en byggrätt för de byggnader – ett bostadshus och ett garage – som finns på fastigheten i dag.

Tyck till

Under samrådet den 18 september–16 oktober 2023 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge och Huddinges huvudbibliotek, Kommunalvägen 28 A. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Samråd" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 16 oktober 2023 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn "Ändring av detaljplan för Bergskammen 46", diarienummer KS-2022/3107 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Planuppdrag 1 februari 2023
Samråd   18 september–16 oktober 2023
Granskning   Kvartal 4, 2023–kvartal 1, 2024
Antagande Kvartal 2, 2024
Laga kraft Kvartal 2, 2024

 

Uppdaterad 15 september 2023

Var informationen till din hjälp?