Inglasning av balkong eller uterum

Du behöver oftast bygglov för att glasa in en balkong eller ett uterum.

Det här kan du göra utan bygglov

Om den byggnad fär du ska göra inglasningen ligger i ett område där det inte finns detaljplan kan du glasa in befintlig balkong med tak eller ett skärmtak utan bygglov.

Om du inte har bygglov för balkongen eller skärmtaket samt om balkongen saknar tak kan du dock behöva bygglov för tillbyggnad. Läs mer om vad som gäller för tillbyggnad här.

Det här behöver du bygglov för

Glasa in när det finns ett tak

När du har ett skärmtak eller balkong som du vill glasa in räknas det ofta som en fasadändring som du behöver bygglov för. För att det ska räknas som en fasadändring behöver följande vara uppfyllt:

  • Balkongen har ett tak.
  • Skärmtaket eller balkongen har bygglov (golvet på balkongen ovanför räknas som tak).

Glasa in när det inte finns ett tak

Om det inte finns ett tak ovanför balkongen räknas inglasningen som en tillbyggnad. Detsamma gäller om balkongen eller skärmtaket inte har bygglov. Du behöver då oftast bygglov för att göra inglasningen men för en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag. Läs mer om vad som gäller för tillbyggnad här.

Det kan ibland vara svårt att veta vad väsentligt innebär. Kontakta gärna servicecenter om du behöver hjälp. Du kan också boka en tid med oss för att prata om anpassningar innan du skickar in en ansökan. Boka möte med bygglovsavdelningen.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift 

Ska du göra fler än en inglasning av balkong tillkommer avgift för varje balkong utöver den första.

Beskrivning Avgift
För en balkong flerbostadshus Cirka 8 700 kronor
För varje ytterligare balkong Cirka 400 kronor
För en balkong småhus 3 400 - 10 600 kronor

Bygglovstaxa

Ökad risk för brand och brandspridning

Inglasning av balkong eller uterum innebär ofta en ökad ansamling av brännbart matieral inom utrymmet och en större sannolikhet att dörrar och fönster till det inglasade utrymmet står uppställda. Vid inglasning av utrymmen finns risk att den värme och rök som utvecklas vid en brand i större utsträckning stängs inne och sprids mellan olika utrymmen. Vid inglasning av utrymmen i byggnader ställs därför krav i Boverkets byggrelger (BBR) på att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas. Läs mer om brandskyddskraven hos Boverket.

Tänk på det här

Om detaljplanen för ditt område anger maximal bruttoarea är det inte möjligt att få bygglov för inglasning om den arean redan är uppnådd. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelser.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?