Planerade skolor

Huddinge växer och vi bygger nya förskolor och grundskolor på flera platser i kommunen. I väntan på att de ska bli klara använder vi moderna paviljonger av hög kvalitet.

Kort om paviljonger

  • De paviljonger som används har hög kvalitet och uppfyller samma miljökrav som permanenta byggnader. 
  • Rummen är stora och kan delas in i mindre rum med bra akustik och ljudmiljö. Lokalerna är ljusa och har lågt placerade fönster med breda fönsternischer för att passa små barn.
  • Kommunen hyr paviljongerna av Huge som är kommunens fastighetsbolag. Huge ansvarar för förvaltning och för att uppföra modulerna.

Planerade förskolor 

Flemingsberg

Två nya förskolor i Grantorp  (en kommunal och en fristående)

Ny fristående förskola i Vista skogshöjd

Sjödalen-Fullersta

Ny fristående förskola vid Sjödalsbacken

Högmora

Ny fristående förskola i Svartvik Planerad byggstart 2023.

Skogås-Trångsund 

Ny kommunal förskola i Skogås

Ny fristående förskola i Österhagen Preliminär byggstart 2024.

Planerade grundskolor

Skogås-Länna

  • Västra Länna 1

I dag finns ingen kommunal skola i Länna och det finns inga  planer på att bygga en kommunal skola i området. 

Behovet av nya skolor utvärderas varje år och i arbetet ingår att se över kommande behov.

Stuvsta-Snättringe

Utbyggnad av kommunala Utsäljeskolan

Uppdaterad 16 november 2022

Var informationen till din hjälp?