Rastverksamhet

Rasterna under skoltid utgör ungefär en femtedel av skoltiden. På Hörningsnässkolan vill vi att denna tid ska vara lustfylld, trygg och lärorik för eleverna.

Fritidspersonalen ansvarar för rastverksamheten, både planering, genomförande och uppföjning. Klasslärare deltar också någon eller några raster varje vecka för att vara en del av elevernas sociala samspel med både klasskamrater och kamrater i andra årskurser.

En gång varje termin genomför lärare och fritidspersonal enskilda samtal med alla elever samt trygghetsvandringar i varje klass för att ta reda på hur eleverna mår och upplever rastverksamheten och olika platser på skolgården.

För att eleverna lätt ska se personalen har alla vuxna på skolgården alltid skolans röda jackor, varselgula jackor eller gula västar.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?