Äldreomsorg

Huddinge kommuns egenregi har inom äldreomsorgen verksamheter som hemtjänst och dagverksamhet. Vi har också flera äldreboenden. På vissa av dessa finns även avdelningar för korttids- och växelvård. Läs mer om våra verksamheter under respektive rubrik i menyn.

Äldre par.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?