Stöd och hjälp att få vid funktionsnedsättning

Våra verksamheter erbjuder en rad olika insatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning. Vi vill att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och få utvecklas i din egen takt, utifrån dina förutsättningar

Ett liv på dina egna villkor

Vi utgår alltid från ditt nuläge och dina egna önskemål när vi utformar din stödinsats. Hos oss är du högst delaktig i din egen omsorg - din vårdplan skräddarsys efter ditt biståndsbeslut och dina behov. Vårt mål är att våra insatser ska bidra till att du kan leva ett självständigt liv och utveckla dina egna resurser.

Vi har stödinsatser för barn, ungdomar och vuxna. Allt från olika hjälpinsatser i hemmet, till dagliga verksamheter och boenden.

Två brukare i Huddinge kommuns funktionsstöd.

Trygg omsorg och pålitliga medarbetare

Vi bygger våra arbetsmetoder på forskning och beprövad erfarenhet. Våra kompetenta medarbetare har en bred, samlad kompetens av att hantera olika typer av funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna.

Tillsammans med en hög grad av mänsklig omtanke ser vi till varje människas individuella behov och egenskaper. På sätt lyckas vi driva verksamheter som ligger i framkant.

Stöd till anhöriga

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning kan du också behöva få stöttning och avlastning i olika former. VI kan till exempel erbjuda råd, vägledning, enskilda samtal och gemenskap med andra som är i en liknande situation som dig.

Det är du själv som avgör om du ser dig som anhörig, du kan till exempel vara:

  • make eller maka
  • sambo
  • barn
  • barnbarn
  • förälder
  • syskon
  • vän eller granne

Anhörigstödet är kostnadsfritt, och ges oftast av en anhörigkonsulent. Du behöver inget biståndsbeslut för att kunna ta del av stödet.

Läs mer och ansök om anhörigstöd

Uppdaterad 31 januari 2024