Söka förskoleklass

Om ditt barn fyller sex år under är det dags för förskoleklass. Som vårdnadshavare måste du då söka en skola för ditt barn. Sökperioden 2023 var den 9 januari till 5 februari.

Elever och lärare i grundskola.

  • Att börja skolan är en spännande händelse i livet och förskoleklass är ett första steg in i skolans värld. 
  • Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från och med det kalenderår som ditt barn fyller sex år.

Sen ansökan efter 6 februari

E-tjänsten för att söka skola är stängd och nu påbörjar vi arbetet med placeringar. Besked om placering skickas ut i slutet av mars. Om du missade att ansöka under sökperioden kan du skicka in en sen ansökan.

Ansök om plats i skola

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation (BankID eller MobiltBankID). Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta servicecenter som hjälper dig med din ansökan.

  • Du behöver rangordna tre skolor för att din ansökan ska vara giltig. 
  • Använd gärna kommunens jämförelsetjänst för att jämföra olika alternativ inför din ansökan.
  • Information om skolorna hittar du på deras respektive webbplatser. Du kan även kontakta skolan direkt om du har några ytterligare frågor. 

Jämför och hitta Huddinge kommuns förskoleklasser

Förskoleklasser i Huddinge kommun

Bekräfta ansökan

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser behöver båda bekräfta ansökan för att den ska vara giltig.

Så här går det till:

  • Vårdnadshavare 1 skickar in en ansökan via kommunens e-tjänst.
  • Vårdnadshavare 2 får via e-post besked om att en ansökan har gjorts.
  • Vårdnadshavare 2 loggar in i e-tjänsten och godkänner alternativt avböjer ansökan.
  • Om vårdnadshavare 2 godkänner ansökan är den giltig.
  • Om vårdnadshavare 2 avböjer ansökan är den inte giltig och en ny ansökan måste skickas in.

Söka till fristående skola eller skola i annan kommun

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du själv den aktuella skolan eller den andra kommunen för att få information om hur du söker. Detta gäller alla fristående skolor utom Skapaskolan i Huddinge som du kan söka till via kommunens e-tjänst.

Det är viktigt att du tackar nej till Huddinge kommun har tackat ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun. På det sättet kan vi göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor.

Tacka nej till kommunal skolplacering i Huddinge kommun

Det är den fristående skolan eller den andra kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn.

Besked om skolplacering

I mars kommer du att få ett skolplaceringsbesked där du får information om vilken skola ditt barn har fått en plats på.

Ibland kan det vara fler sökande än platser på en skola och då finns det olika sätt att göra ett urval av vilka barn som ska ha förtur.

Urvalsprinciper

Ansöka om skolbyte

Om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än den som hen har fått plats på kan du ansöka om skolbyte. 

Byten genomförs i mån av plats och vi kan inte garantera att ditt barn får plats på en annan skola. Om den skola ni vill byta till inte har en ledig plats behåller ditt barn sin plats på den skola som ni fick besked om i mars.

Mer information om skolbyte

Överklaga skolplaceringsbeslut

Om du tycker att skolplaceringsbeslutet är felaktigt kan du överklaga. Du skickar då en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som prövar om kommunens beslut stämmer överens med lagen eller inte.

Observera att en överklagan inte innebär att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering utan endast att ärendet prövas.

Information om hur du överklagar beslut om skolplacering

Vanliga frågor

Uppdaterad 6 februari 2023

Var informationen till din hjälp?