Söka förskoleklass

Har du ett barn som fyller sex år under 2020? Då ska hen börja i förskoleklass till hösten och som vårdnadshavare måste du söka skola. 

innehallssida-forskoleklass.png

Att börja skolan är en spännande händelse i livet och förskoleklass är ett första steg in i skolans värld. Här blandas skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning för att stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från och med det kalenderår som ditt barn fyller sex år.

Jämför skolor

När du ansöker om plats i förskoleklass ska du rangordna de skolor du vill söka till. Du måste söka tre skolor för att din ansökan ska vara giltig.

Det är bra att jämföra de olika skolorna innan du skickar in dina önskemål. För att få en uppfattning om skolorna kan du besöka deras informationsträffar där du får se lokalerna och möta personalen. Du kan också använda Skolverkets jämförelsetjänst

Mer information om informationsträffar på kommunens grundskolor

Så ansöker du

E-tjänst

Du ansöker via e-tjänsten Söka skola. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation (BankID eller MobiltBankID) som du skaffar hos din bank. Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Servicecenter som hjälper dig med din ansökan.

Bekräfta ansökan

I de fall vårdnadshavarna bor på olika adresser behöver båda bekräfta ansökan. När ansökan gjorts av den ena vårdnadshavaren, får den andra vårdnadshavaren få besked om detta via e-post och måste då logga in i e-tjänsten Söka skola för att godkänna eller avböja ansökan. Om en vårdnadshavare avböjer ansökan är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Annan skolplacering

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du själv den aktuella skolan eller kommunen för att få information om hur du söker. 

Det är viktigt att Huddinge kommun får veta om du har tackat ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun så att vi kan göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor. Du meddelar detta i e-tjänsten Avstå skolplacering.

Det är den fristående skolan eller kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn.

Besked om skolplacering

När perioden för skolvalet är slut och skolorna är klara med placeringarna för alla sökande elever får du ett skolplaceringsbesked. Du kommer att få placeringsbesked under mars under förutsättning att du ansökt inom ansökningsperioden (senast den 13 februari) och att ditt barn är folkbokfört i Huddinge kommun senast den 13 februari 2020.

Ibland kan det vara fler sökande än platser på en skola och då finns det olika sätt att göra ett urval av vilka barn som ska ha förtur.

Mer information om våra urvalsprinciper.

Ansöka om skolbyte

Om du önskar en annan placering än den ditt barn blivit tilldelad kan du ansöka om skolbyte. 

Observera att byten genomförs i mån av plats och att vi inte kan garantera att ditt barn får en annan placering. Om den skola ni vill byta till inte har en ledig plats behåller ditt barn sin plats på den skola som ni fick besked om i mars.

Mer information om att ansöka om skolbyte

Överklaga skolplaceringsbeslut

Om du tycker att skolplaceringsbeslutet är felaktigt kan du överklaga. Du skickar då en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som sen gör en laglighetsprövning för att se om kommunens beslut överensstämmer med lagen eller inte.

Observera att en överklagan inte innebär att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan endast att ärendet prövas.

Information om hur du överklagar beslut om skolplacering.

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?