Vårby udde – ny sjönära stadsdel

I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Vårby Hage planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Den 29 januari 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Läs tjänsteutlåtandet nedan.
  • Den 10 februari 2020 godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Vårby udde och intentionsavtalet.
  • Den 21 september 2018 invigdes projektet av kommunstyrelsens ordförande och Magnolia Bostads vd.

Illustration för det planerade torget i Vårby udde.
Illustration för det planerade torget i Vårby udde. Illustration: David Wiberg.

Vad gör vi?

Vi utvecklar området i Vårby till en ny sjönära stadsdel i Huddinge. Området är en viktig entré till Huddinge kommun och södra Stockholm. Här planeras för cirka 2 000 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker, hotell och kontor för att skapa en blandad och integrerad stadsdel för boende, arbetande och besökande. Vi ska även möjliggöra en ny gatustruktur inom området och en delvis ny sträckning av Vårby allé.

Parker och en strandpromenad ska skapas. Närheten till vattnet, strand och bryggor är viktiga kvaliteter. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Mälaren i väster, E4/E20 i söder och öster och Vårby strandbad i norr. Den sammanlagda ytan för planområdet är cirka 17 hektar.

Illustrationsplan över tänkt utveckling.
Illustrationsplan över tänkt utveckling. Skiss: Huddinge kommun, Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Varför gör vi det?

Vårby är ett tillväxtområde med stor potential. Här gör vi en levande stadsdel möjlig i ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen.

Bakgrund

Spendrups AB bedriver inte längre bryggeriverksamhet i Vårby. År 2016 presenterade de ett bostadsprojekt för sitt område och för en del av kommunens intilliggande fastighet. Våren 2017 förklarade sig Spendrups AB villig att sälja sina fastigheter på västra sidan av Vårby allé till Magnolia Bostad AB när en detaljplan antas. Kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia kring detaljplanen.

Tidsplan

Planuppdrag för detaljplan Vårby udde, etapp 1, i kommunstyrelsen 29 januari 2020
Samråd Under oktober 2021
Granskning

Kvartal 2, 2022

Antagande

Kvartal 4, 2022

Laga kraft

Kvartal 1, 2023

Genomförande

Kvartal 2, 2023

 

Uppdaterad 20 september 2021

Var informationen till din hjälp?