Vårby udde – ny sjönära stadsdel

I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Vårby Hage planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på samråd 17 januari–25 februari 2022. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning.
  • Den 29 januari 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Läs tjänsteutlåtandet nedan.

Vad gör vi?

Illustration för det planerade torget i Vårby udde.
Illustration för det planerade torget i Vårby udde. Illustration: David Wiberg.

Vi utvecklar området i Vårby till en ny sjönära stadsdel i Huddinge. Området är en viktig entré till Huddinge kommun och södra Stockholm. Här planeras för cirka 2 000 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker, hotell och kontor för att skapa en blandad och integrerad stadsdel för boende, arbetande och besökande. Vi ska även möjliggöra en ny gatustruktur inom området och en delvis ny sträckning av Vårby allé.

Parker och en strandpromenad ska skapas. Närheten till vattnet, strand och bryggor är viktiga kvaliteter. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Mälaren i väster, E4/E20 i söder och öster och Vårby strandbad i norr. Den sammanlagda ytan för planområdet är cirka 17 hektar.

Illustrationsplan över tänkt utveckling.
Illustrationsplan över tänkt utveckling. Klicka för större bild.

Illustration av den planerade strandparken, Arkitema Architects och Magnolia Bostad.
Illustration av den planerade strandparken. Illustration: Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Visionsbild av centrum. Illustration: Arkitema Architects och Magnolia Bostad.
Illustration av planerat centrum. Illustration: Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Varför gör vi det?

Vårby är ett tillväxtområde med stor potential. Här gör vi en levande stadsdel möjlig i ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen.

Bakgrund

Spendrups AB bedriver inte längre bryggeriverksamhet i Vårby. År 2016 presenterade de ett bostadsprojekt för sitt område och för en del av kommunens intilliggande fastighet. Våren 2017 förklarade sig Spendrups AB villig att sälja sina fastigheter på västra sidan av Vårby allé till Magnolia Bostad AB när en detaljplan antas. Kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia kring detaljplanen.

Tidsplan

Planuppdrag för detaljplan Vårby udde, etapp 1, i kommunstyrelsen 29 januari 2020
Samråd 17 januari–25 februari 2022
Granskning Kvartal 2, 2024
Antagande Kvartal 4, 2024
Laga kraft Kvartal 1, 2025
Genomförande Kvartal 2, 2025

 

Handlingar

Uppdaterad 25 mars 2024

Var informationen till din hjälp?