Vårby udde – ny sjönära stadsdel

I området kring Spendrups bryggerilokaler i Vårby/Vårby Hage planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Förslag på ny detaljplan för Vårby udde – etapp 1 är på samråd 17 januari–25 februari 2022. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget genom att skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Den 29 januari 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Läs tjänsteutlåtandet nedan.

Vad gör vi?

Illustration för det planerade torget i Vårby udde.
Illustration för det planerade torget i Vårby udde. Illustration: David Wiberg.

Vi utvecklar området i Vårby till en ny sjönära stadsdel i Huddinge. Området är en viktig entré till Huddinge kommun och södra Stockholm. Här planeras för cirka 2 000 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker, hotell och kontor för att skapa en blandad och integrerad stadsdel för boende, arbetande och besökande. Vi ska även möjliggöra en ny gatustruktur inom området och en delvis ny sträckning av Vårby allé.

Parker och en strandpromenad ska skapas. Närheten till vattnet, strand och bryggor är viktiga kvaliteter. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Mälaren i väster, E4/E20 i söder och öster och Vårby strandbad i norr. Den sammanlagda ytan för planområdet är cirka 17 hektar.

Illustrationsplan över tänkt utveckling.
Illustrationsplan över tänkt utveckling. Klicka för större bild.

Illustration av den planerade strandparken, Arkitema Architects och Magnolia Bostad.
Illustration av den planerade strandparken. Illustration: Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Visionsbild av centrum. Illustration: Arkitema Architects och Magnolia Bostad.
Illustration av planerat centrum. Illustration: Arkitema Architects och Magnolia Bostad.

Varför gör vi det?

Vårby är ett tillväxtområde med stor potential. Här gör vi en levande stadsdel möjlig i ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen.

Bakgrund

Spendrups AB bedriver inte längre bryggeriverksamhet i Vårby. År 2016 presenterade de ett bostadsprojekt för sitt område och för en del av kommunens intilliggande fastighet. Våren 2017 förklarade sig Spendrups AB villig att sälja sina fastigheter på västra sidan av Vårby allé till Magnolia Bostad AB när en detaljplan antas. Kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia kring detaljplanen.

Tyck till

Under samrådet den 17 januari–25 februari 2022 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) på i receptionen i kommunhuset på Kommunalvägen 28. Handlingar finns också digitalt under rubriken ”Handlingar”, ”Samråd” nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 25 februari 2022 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Vårby udde – etapp 1, diarienummer KS-2020/1000 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Har du frågor om den nya detaljplanen?

Planarkitekten Hanna Vogelius är tillgänglig för frågor nedanstående tider:
1 februari, kl. 13:00-16:00
8 februari, 13:00-16:00
15 februari, 13:00-16:00

Tidsplan

Planuppdrag för detaljplan Vårby udde, etapp 1, i kommunstyrelsen 29 januari 2020
Samråd 17 januari–25 februari 2022
Granskning

Kvartal 4, 2022

Antagande

Kvartal 1, 2023

Laga kraft

Kvartal 1, 2023

Genomförande

Kvartal 2, 2023

 

Handlingar

Uppdaterad 20 januari 2022

Var informationen till din hjälp?