EU-val 2024

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, så kallat EU-val eller Europaval. Den 9 juni är det återigen dags för vallokalerna att öppna för dig som vill rösta i EU-valet.

Det finns fyra allmänna val i Sverige, val till

  • riksdag

  • regioner

  • kommunerna

  • Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på unionsnivå. Ledamöter till Europaparlamentet väljs direkt av de röstberättigade i alla medlemsländer.

De har i uppgift att representera medborgarna i alla medlemsländer. Deras uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt. En huvuduppgift är att besluta om nya lagar. 

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet med det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra val. De ansvarar bland annat för valförberedelser, upprättar röstlängder och utfärdar röstkort. 

Inför, under och efter val finns ett flertal kanaler där allmänheten kan ställa frågor och få information:

  • Valupplysningen, telefonnummer 020-825 825.

  • Frågeforum på Valmyndighetens webbplats. Det är ett digitalt forum där allmänheten kan söka bland redan besvarade frågor eller ställa egna frågor.

  • Sociala kanaler där allmänheten kan ställa frågor.