Val 2022

Den 11 september 2022 var det val till riksdag, region och kommun.

Huddinge får nytt styre

Huddinge kommun leds av en ny konstellation de kommande fyra åren. Det nya styret består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet.

Den nya mandatperioden

Den 17 oktober sammanträder nya kommunfullmäktige för första gången. Då väljs kommunfullmäktiges presidium och ny kommunstyrelse samt ordförande för kommunstyrelsen utses. Kommunstyrelsens första möte med nytt styre är den 26 oktober.

Vid kommunfullmäktige den 12 december väljs kommunalråd och ordföranden för kommunens nämnder och bolag. Mandatperioden startar den 1 januari 2023.

Parti

Mandat 2022

+/-

2018

Socialdemokraterna 18 +2 16
Moderaterna 13 -2 15
Sverigedemokraterna 8 +1 7
Vänsterpartiet 6 +1 5
Centerpartiet 4 +0 4
Drevvikenpartiet 3 +0 3
Liberalerna 3 -1 4
Miljöpartiet 2 -1 3
Kristdemokraterna 2 +0 2
Huddingepartiet 2 +0 2

 

Så röstade Huddinge

Uppdaterad 19 oktober 2023