Information till politiska partier

Hantering av valsedlar i samband med EU-valet 2024

Valnämndens beslut

Sammanträdesdatum 21 februari 2024, paragraf 6.

  1. Valnämnden ansvarar enbart för distribution av blanka valsedlar och valsedlar för de så kallade enprocentspartierna i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-02-12.

  2. Övriga deltagande partier har möjlighet att lämna valsedlar till respektive röstningslokal under lokalens öppettider under perioden för förtidsröstning.

  3. Övriga deltagande partier har möjlighet att lämna valsedlar till respektive vallokal under lördagen den 8 juni mellan klockan 09.00 och 13.00 och på valdagen från klockan 07.30 vid respektive vallokal.

Uppdaterad 27 februari 2024