Du som ska rösta

Röstberättigad i EU-valet 2024

I EU-valet gäller allmän rösträtt och det finns omkring 350 miljoner röstberättigade unionsmedborgare. Rätt att rösta i EU-valet har du som är 18 år senast på valdagen och dessutom antingen är

  • svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller

  • medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Olika sätt att rösta på

Bild på skylt med texten "vallokal".

Rösta på valdagen

9 juni 2024

På valdagen röstar du i din vallokal. Vilken vallokal du tillhör står på ditt röstkort som skickas hem till dig veckorna innan valet.

Rösta på valdagen - läs mer

Bild på en skylt med budskapet "här kan du rösta".

Förtidsrösta i Huddinge kommun

22 maj - 9 juni 2024

Från och med onsdag 22 maj kan du förtidsrösta.  I Huddinge kommun finns 10 förtidsröstningslokaler och på valdagen är en förtidsröstlokal öppen. 

Förtidsrösta i Huddinge - läs mer

Uppdaterad 15 april 2024