Attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får göra vissa saker utan bygglov, så kallade attefallsåtgärder. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

För tomter med en- och tvåbostadshus finns åtgärder som inte behöver bygglov och som får avvika från detaljplanen. Dessa lovbefriade åtgärder kallas också för attefallsåtgärder. Innan du börjar bygga behöver du först skicka in en anmälan och få ett startbesked.

Kontrollera om du kan göra en attefallsåtgärd 

Det finns områden som är undantagna från reglerna för attefallsåtgärder, till exempel kulturmiljöområden. Kontrollera därför att du har möjlighet att göra en attefallsåtgärd på din fastighet via Huddinge kommuns webbkarta.

Använd skiktet "kulturmiljö och fornlämningar" och bocka i "kulturmiljöprogram 2019" i webbkartan.

Sök i webbkartan

Instruktion för att använda webbkartan

Beskrivning av de olika attefallsåtgärderna

Mått och avstånd för olika attefallsåtgärder.

Om kraven inte uppfylls

Det går inte att bevilja några avvikelser från de bestämmelser som finns. Detsamma gäller om kraven inte uppfylls efter det att byggnationen är klar. Du kan alltså inte använda dig av attefallsreglerna om någon av av kraven inte uppfylls. Det kanske finns möjlighet att söka bygglov för åtgärden då istället. 

Skicka in anmälan

Genom att använda vår e-tjänst får din anmälan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din anmälan

Avgift

Beskrivning Avgift

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

10 100 - 16 200 kronor

Komplementbyggnad

6 700 kronor

Komplementbostadshus

13 600 kronor

Takkupor

4 200 kronor

Tillbyggnad

8 300 kronor

Tänk på det här

  • Nockhöjden för fristående byggnader beräknas normalt utifrån medelmarknivån runt byggnaden. Om byggnaden placeras närmare än 6 meter från allmän platsmark ska byggnadens höjd istället beräknas utifrån den allmänna platsens medelnivå vid tomten.
  • I vissa fall kan det behövas ändringar av marken för att få till den bygglovsbefriade åtgärden som man vill göra, då behöver du ansöka om marklov. Marklovet behöver vara beviljat och utfört samt fått slutbesked innan du kan få ett startbesked i din anmälan om lovbefriad åtgärd. Generellt ska en lovbefriad åtgärd kunna genomföras utan att marken förändras i någon större del. Här kan du läsa mer om att ändra marknivån.

Du kan även behöva vissa andra tillstånd. Läs mer om vilka i rutan nedan.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?