Attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får göra vissa saker utan bygglov, så kallade attefallsåtgärder. Dock måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Bygglovstaxa

För tomter med en- och tvåbostadshus finns åtgärder som inte behöver bygglov och som får avvika från detaljplanen. Du behöver dock göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

Kontrollera om du kan göra en attefallsåtgärd 

Det finns områden som är undantagna från reglerna för attefallsåtgärder, till exempel kulturmiljöområden. Kontrollera därför att du har tillåtelse och kan göra en attefallsåtgärd på din fastighet via Huddinge kommuns webbkarta.

Använd skiktet kulturmiljö och fornlämningar och bocka i kulturmiljöprogram 2019 på webbkartan.

Instruktion för att använda webbkartan

Placering, mått och avstånd

Mått och avstånd för olika attefallsåtgärder.

Byggnaden eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot granne. Om grannen medger att det går bra att bygga närmare ska ett skriftligt godkännande på en nybyggnadskarta, med byggnaden och måttet till tomtgräns tydligt markerade, skickas in tillsammans med anmälan. Samtliga ägare av grannfastigheten ska skriva under och deras fastighetsbeteckning ska framgå.

Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig vara kortare än 4,5 meter.

Om din fastighet omfattas av strandskydd behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Om din fastighet har enskilt avlopp så behöver du ansöka om nytt eller ändra ditt befintliga avloppstillstånd, detta görs hos Miljötillsynsavdelningen.

Läs mer om attefallsåtgärder på Boverkets webbplats

Dokument, attefallsåtgärder

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00. Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 8.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 2 februari 2023

Var informationen till din hjälp?