Solceller, solfångare och solpaneler

I många fall får du installera solceller och solfångare, det som kallas solenergianläggningar, på byggnaders tak utan att söka bygglov eller göra anmälan.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Du behöver generellt inte bygglov för att sätta upp solpaneler och solfångare på marken men dispens från strandskyddet kan krävas om de placeras nära vatten. Är anläggning mycket stor eller hög kan bygglov behövas.

Bygglov krävs om:

 • byggnaden där du vill sätta upp solpanel ligger inom ett kulturmiljöområde
 • byggnaden har kulturhistoriska värden
 • detaljplanen anger att bygglov behövs

Bygglov kan också krävas om:

 • panelerna ska integreras i tak- och fasadmaterial
 • panelerna inte följer takets form

Även om bygglov inte krävs behöver du lämna in en anmälan om åtgärd om:

 • installationen av solpanel har betydande påverkan av byggnadens brandskydd
 • solpanel ska sättas upp på en byggnad som ej räknas som en- eller tvåbostadshus
 • uppsättning av solpanel påverkar byggnadens stabilitet negativt

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkarta

Fasadritning

Kontrollplan

Detaljritning

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 3 100-14 800 kronor.

Bygglovstaxa

Anpassning

Alla ändringar som görs av en byggnad ska göras varsamt. Det gäller även ändringar som det inte behövs bygglov för att göra. En varsam ändring innebär att hänsyn tas till byggnadens karaktär och värden. Vi beskriver här allmänt om viktiga principer för att varsamt lägga till en solenergianläggning till en byggnad.

 • Låt anläggningen vara underordnad byggnaden
 • Viktiga arkitektoniska detaljer ska bevaras och synas. Tänk därför igenom vilka detaljer byggnaden har och hur placeringen kan ske sett till dem.
 • Samla anläggningens paneler i ett sammanhållet block som placeras symmetriskt på byggnaden. Det gör intrycket av anläggningen mindre och framhäver byggnaden ytterligare.
 • Placera anläggningen en bit från gavel, takfot och taknock. På så sätt syns byggandens material och volym tydligt.
 • En anläggning där panelerna inte har synliga ramar upplevs som mer enhetlig och tar mindre fokus från byggnaden.

alt-exempelhus

Till vänster är ett exempel på solpaneler i samma färg som takmaterialet, som är samlade i ett block och tydligt indragna från gavel, takfot och nock. Till höger är ett exempel på paneler i annan färg med breda ramar och med en asymmetrisk placering nära takkant.

Solenergi i kulturmiljö

I Huddinge kommun finns mycket fina kulturmiljöer. I sådana områden behövs bygglov för att sätta upp solenergianläggningar. För att på förhand beskriva vad som gäller kring solenergianläggningar på småhus i kulturmiljöområden har vi tagit fram riktlinjer för detta. Du kan använda riktlinjerna för att få reda på vad som gäller för ditt område samt när och hur anläggningen kan anpassas.

Riktlinjer för solenergianläggningar i kulturmiljöområden

För att undersöka om en specifik byggnad är placerad inom ett kulturmiljöområde kan du använda Huddinge kommuns webbkarta 

Energi- och klimatrådgivning

Kontakta energi- och klimatrådgivningen om du har frågor om solpaneler och uppsättning. Via solkartan kan du se om det lönar sig att investera i solpaneler.

Läs mer om solpaneler och solceller på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

 • Måndag–torsdag 08.00–17.00
 • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 8 juni 2023

Var informationen till din hjälp?