Information om coronaviruset

Från och med 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Trots att restriktionerna tagits bort är pandemin inte över. Det är fortsatt viktigt att du vaccinerar dig och stannar hemma när du är sjuk.

Vaccinera om du inte vaccinerat dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Du som ännu inte vaccinerat dig – gör det. Du som har vaccinerat dig, ta din nästa dos när det är din tur.

Så här gör du för att vaccinera dig mot covid-19, webbplatsen 1177

Stanna hemma om du är sjuk

Belastningen på samhället har minskat tack vare en hög vaccinationstäckning och att omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom.

Du ska dock fortsätta stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder genom att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Se krisinformation.se för samlad information från svenska myndigheter