Foto: Magnus Trogen Pahlén. Bilden får publiceras i anslutning till redaktionellt material.

Foto: Magnus Trogen Pahlén. Bilden får publiceras i anslutning till redaktionellt material.

Planerna på idrotts- och fritidshus i Fleminghallen skjuts fram

19-12-19

Pressmeddelande

Det nya idrotts- och fritidshuset i Fleminghallen kommer inte öppna under våren 2020. Detta då ett avtal med hyresvärden inte kunnat nås och därför skickas nu en ansökan om tillstånd till Hyresnämnden. Under tiden erbjuds andra aktiviteter i Flemingsberg.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari i år att samla kultur- och fritidsverksamheterna i Flemingsberg till Fleminghallen. Syftet är att skapa ett idrotts- och fritidshus med fysisk aktivitet, föreningsliv, kultur, ungdomsverksamhet, kulturskola och bibliotek. Trots att förhandlingar om ett tilläggsavtal pågått sedan i våras har ett avtal inte kunnat tecknas med hyresvärden.

Enligt grundavtalet så har kommunen rätt att använda lokalerna till idrotts- och fritidsändamål, vilket kommunen menar att de tillkommande verksamheterna är.

– Hyresvärden har tyvärr ställt krav som är omöjliga för oss som kommun att gå med på. De har nu meddelat att de inte går med på att vi utökar verksamheten alls. Därför ansöker vi nu om tillstånd hos Hyresnämnden, säger Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör, Huddinge kommun.

Hyresvärden kräver att kommunen ska ta ansvar för vad som händer på området även utanför hallen samt att hyresvärden ska ha rätt att stänga ner verksamheten vid störningar, även om de inte orsakas av verksamheterna i Fleminghallen. Krav som Huddinge kommun inte kan gå med på.

– Vi beklagar verkligen att vi inte kunnat starta de nya verksamheterna. Eftersom vi fick positiva besked från hyresvärden under våren, så kunde vi inte förutse att den här situationen skulle uppstå. Självklart erbjuder vi andra aktiviteter så länge som det behövs. Vi är fortsatt övertygade om att en utvidgad verksamhet i Fleminghallen kan tillföra ett stort värde till Flemingsberg, säger Anneli Fällman.

Efter årsskiftet öppnar en tillfällig lokal i Grantorp där olika aktiviteter kommer att erbjudas. Fram till dess ordnas ett flertal jullovsaktiviteter i Fleminghallen.
Läs mer här.

Ansökan till Hyresnämnden lämnas in idag den 19 december och kommunen kan inte svara på när ärendet kan väntas vara avgjort.

För mer information kontakta:

Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen, Huddinge kommun, 08–535 317 02, anneli.fallman@huddinge.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Huddinge kommun, 08–535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se

Uppdaterad 19 december 2019

Var informationen till din hjälp?