Huddinge kommun agerar för det lokala näringslivet

20-03-24

Pressmeddelande

Flera branscher i Huddinge drabbas hårt till följd av corona-viruset. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad det medför. Huddinge kommun har nu beslutat om flera åtgärder för att underlätta för företagen.

– Det är viktigt att vi även efter krisen har ett samhälle med livskraftiga företag som ger många Huddingebor möjlighet till försörjning. Vi genomför därför omedelbart ett antal åtgärder och utesluter inte fler konkreta åtgärder inom kort, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

Syftet med åtgärderna är att stärka företagens likviditet och skapa ökad flexibilitet genom att bland annat ge anstånd med vissa betalningar och skjuta på tillsynsbesök.

Kommunen ser också över möjligheten att få igång uteserveringar tidigare än vanligt, vilket skulle underlätta för både restaurangägare och underleverantörer.

– I en extraordinär situation är det viktigt att vi i möjligaste mån stöttar våra företag lokalt. Varje företag är viktigt för kommunen. Vi vill underlätta för näringslivet och hoppas att våra åtgärder kommer underlätta för dem, säger Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun.

Huddinges åtgärder för företagare

  • Fakturering av årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, serveringstillstånd och tobaksförsäljning skjuts upp från april till september.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska eller nödvändiga.
  • Förlänga tidsfrister i tillsyns- och tillståndsärenden där så är möjligt.
  • Underlätta för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan. Möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (förutsatt att polisen ger tillstånd).
  • Korta ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar.
  • I möjligaste mån använda lokala företagare vid bokning av lokaler och konferenser.
  • Diskussioner ska föras med företag som hyr lokaler i kommunägda fastigheter.

För mer information kontakta:

Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun, 08–535 301 57, daniel.dronjak@huddinge.se

Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun, 08–535 313 93, pia.forsberg@huddinge.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Huddinge kommun, 08–535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se

Uppdaterad 24 mars 2020

Var informationen till din hjälp?