Kultur- och fritidsförvaltningen väljer att inte överklaga beslut om de planerade verksamheterna i Fleminghallen

20-08-07

Pressmeddelande

Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan med Fleminghallens ägare är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet.

Under sommaren har kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun, tillsammans med jurister samt med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, utrett möjligheten att överklaga beslutet från hyresnämnden om att kommunen inte beviljas rätt att driva bibliotek och kultur- och ungdomsverksamhet i Fleminghallen. Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet.

– Jag och hela nämnden är givetvis besviken över att vare sig hyresvärd eller hyresnämnd ser hur en sammanhållen kultur- och fritidsverksamhet i Fleminghallen skulle gynna utvecklingen av hela Flemingsberg. Nu har vi blivit rekommenderade av juridisk expertis att inte gå vidare med ett överklagande. Även om det svider så väljer vi att inte spela hasard med skattebetalarnas pengar, säger Bo Källström, kommunalråd (L) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Fleminghallens ägare har motsatt sig att kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska bedrivas i lokalen och frågan har därför tagits upp i hyresnämnden. I våras kom beslutet från hyresnämnden om att kultur- och fritidsförvaltningen inte beviljas rätt att driva de planerade verksamheterna i Fleminghallen.

– Vi hade sett fram emot att kunna erbjuda invånarna ett hus för alla åldrar med ett brett utbud av aktiviteter. Vi har identifierat olika handlingsalternativ under den nu avslutade rättsprocessen och det arbetet intensifieras nu. Vi ser framåt och hoppas att inom en rimlig tid kunna presentera en långsiktigt hållbar biblioteks- och ungdomsverksamhet för hela Flemingsberg, säger Bo Källström.

Kontaktperson

Bo Källström, kommunalråd (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 08-535 317 01
E-post: bo.kallstrom@huddinge.se

Uppdaterad 10 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?