Lövdungen 2 vid Segeltorps centrum – bostäder, lokaler och lekytor

Inom planområdet med fastigheten Lövdungen 2 planerar vi för cirka 90 bostäder, verksamhetslokaler och en ny lekplats.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd den 12 mars–20 april 2018. Efter att vi gått igenom de synpunkter som kom in under samrådet har vi fördjupat några utredningar och reviderat planförslaget. Nästa steg är granskningen som nu beräknas ske under första kvartalet 2021.

Vad gör vi?

Inom planområdet för Lövdungen 2 planerar vi för cirka 90 lägenheter i flerbostadshus. Husen föreslås ge möjlighet för verksamheter i bottenvåningen för att förbättra närservicen i området. Enligt förslaget placeras flerbostadshusen i vinkel mot gatorna för att skapa en bullerskyddad gård mot nordost.

Perspektivbild som visar flerbostadshus i olika färger framför rondellen i Segeltorp. Lars Pålsson Arkitekter AB
Perspektivbild: Lars Pålsson Arkitekter AB.

Vi planerar också för en park med en lekplats och en mindre bollplan som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand i garage under den nya byggnaden.

Som en del av planarbetet utreder vi förutsättningar för bostäder vad gäller buller, sol, skugga och dagvatten.

Tidsplan

Samråd 12 mars–20 april 2018
Granskning Kvartal 1, 2021
Antagande Kvartal 3, 2021
Laga kraft, tidigast Kvartal 4, 2021
Byggstart 2022–2023
Inflytt 2023–2024

 

Uppdaterad 22 december 2020

Var informationen till din hjälp?