Lövdungen 2 vid Segeltorps centrum – bostäder, lokaler och lekytor

Inom planområdet med fastigheten Lövdungen 2 planerar vi för cirka 85 bostäder, verksamhetslokaler och en ny lekplats.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Den 22 februari–28 mars 2021 är detaljplanen är ute på granskning. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Alla handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Detaljplanen var på samråd den 12 mars–20 april 2018. Utifrån de synpunkter som har kommit in har planförslaget justerats.

Vad gör vi?

Inom planområdet för Lövdungen 2 planerar vi för cirka 85 lägenheter i flerbostadshus. Husen föreslås ge möjlighet för verksamheter i bottenvåningen för att förbättra närservicen i området. Enligt förslaget placeras flerbostadshusen i vinkel mot gatorna för att skapa en bullerskyddad gård mot nordost.

Perspektivbild som visar flerbostadshus i olika färger framför cirkulationsplatsen i Segeltorp. Bilden är gjord av Lars Pålsson Arkitekter AB
Perspektivbild: Lars Pålsson Arkitekter AB

Vi planerar också för en ny park med en lekplats som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand i garage under den nya byggnaden.

Tyck till

Under granskningen den 22 februari–28 mars 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Granskning" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 28 mars 2021 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Lövdungen 2”, diarienummer KS-2015/315 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Samråd 12 mars–20 april 2018
Granskning 22 februari–28 mars 2021
Antagande Kvartal 3, 2021
Laga kraft, tidigast Kvartal 4, 2021
Byggstart 2022–2023
Inflytt 2023–2024

 

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 7 april 2021

Var informationen till din hjälp?