Lövdungen 2 vid Segeltorps centrum - bostäder, lokaler och lekytor

På fastigheten Lövdungen 2 med flera planerar vi för cirka 90 bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd mellan den 12 mars och 20 april 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter. Nästa steg i processen är granskning som beräknas ske under kvartal 2-3 2019.

Vad gör vi?

Inom planområdet för Lövdungen 2 med flera planerar vi för cirka 90 lägenheter i flerbostadshus. Husen föreslås med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen för att förbättra närservicen i området. Förslaget innebär också att flerbostadshusen placeras i vinkel mot gatorna vilket skapar en bullerskyddad gård mot nordost.

Perspektivbild som visar flerbostadshus i olika färger framför rondellen i Segeltorp. Lars Pålsson Arkitekter AB
Perspektivbild: Lars Pålsson Arkitekter AB.

Vi planerar också för en offentlig lekplats och en ny multisportplan som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand anläggas i garage.

Som en del av planarbetet utreder vi förutsättningar för bostäder vad gäller buller, sol, skugga och dagvatten.

 

Tidplan

AktivitetTidplan
Samråd 12 mars till 20 april 2018
Granskning Kvartal 2-3 2019
Antagande Kvartal 4 2019
Laga kraft, tidigast Kvartal 1 2020
Byggstart 2021-2022
Inflytt 2023
   

Uppdaterad 21 januari 2019

Var informationen till din hjälp?