Segeltorps centrum - bostäder, lokaler och lekytor

På fastigheten Lövdungen 2 med flera planerar vi för cirka 90 bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd mellan den 12 mars och 20 april 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter. Nästa steg i processen är granskning som beräknas ske under kvartal 3 2018.

Vad gör vi?

Inom planområdet för Lövdungen 2 med flera planerar vi för cirka 90 lägenheter i flerbostadshus. Husen föreslås med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen för att förbättra närservicen i området. Förslaget innebär också att flerbostadshusen placeras i vinkel mot gatorna vilket skapar en bullerskyddad gård mot nordost.

Perspektivbild som visar flerbostadshus i olika färger framför rondellen i Segeltorp. Lars Pålsson Arkitekter AB
Perspektivbild: Lars Pålsson Arkitekter AB.

Vi planerar också för en offentlig lekplats och en ny multisportplan som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand anläggas i garage.

Som en del av planarbetet utreder vi förutsättningar för bostäder vad gäller buller, sol, skugga och dagvatten.

Tyck till

Detaljplanen är på samråd mellan den 12 mars och den 20 april 2018. Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 20 april 2018. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange Lövdungen 2 med flera och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Öppet hus

Den 20 mars klockan 17.30 till 19.30 är du välkommen på öppet hus i Segeltorpsskolans matsal. Det kommer inte att hållas någon gemensam presentation. Vi som arbetar med planen finns på plats för att svara på dina frågor.

Tidplan

AktivitetTidplan
Samråd Kvartal 1 2018
Granskning Kvartal 3 2018
Antagande Kvartal 1 2019
Laga kraft, tidigast Kvartal 1 2019
Byggstart 2019
Byggstart allmänna anläggningar 2020
Inflytt 2021

Uppdaterad 23 april 2018

Var informationen till din hjälp?