Segeltorps centrum - bostäder, lokaler och lekytor

På fastigheten Lövdungen 2 med flera planerar vi för cirka 100 bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

  • Just nu arbetar vi med utredningar och förslag till planhandlingar.
  • Samråd beräknas kvartal 1 2018.

Vad gör vi?

Inom planområdet för Lövdungen 2 med flera planerar vi för cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. Husen föreslås ha möjlighet till verksamheter i bottenvåningen för att förbättra närservicen i området. Förslaget innebär också att flerbostadshusen placeras i vinkel vilket skapar en bullerskyddad gård mot nordost.

Vi planerar också för en offentlig lekplats och en ny multisportplan som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand anläggas i garage.

Som en del av planarbetet utreder vi förutsättningar för bostäder vad gäller buller, sol, skugga och dagvatten.

Tidplan

AktivitetTidplan
Samråd Kvartal 1 2018
Granskning Kvartal 3 2018
Antagande Kvartal 1 2019
Laga kraft, tidigast Kvartal 1 2019
Byggstart 2019
Inflytt 2020

Handlingar

Uppdaterad 19 december 2017

Var informationen till din hjälp?