Skärmtak

Du kan behöva bygglov för att bygga ett skärmtak. I vissa fall kan du dock göra det utan bygglov.

Ett skärmtak är en enkel konstruktion som kragar ut från en byggnad och som skyddar uppåt mot yttre klimat

Det här kan du göra utan bygglov

Du kan bygga ett skärmtak utan bygglov på ett- eller tvåbostadshus eller på tillhörande komplementbyggnader om skärmtaken:

  • Byggs över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • Deras sammanlagda yta inte är mer än 15,0 kvadratmeter.
  • Avståndet till fastighetsgränsen är minst 4,5 meter.

Du får bygga närmare tomtgränsen om grannen som äger bostadsfastigheten godkänner det. Läs mer om hur ett medgivande från granne kan se ut.

Tänk på att en klassisk förstukvist med stolpar, staket och tak inte är ett skärmtak.

Det här behöver du bygglov för

Du behöver bygglov om ditt skärmtak inte uppfyller det som står ovan.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din anmälan

Avgift

Beskrivning Avgift
Skärmtak 11 300 - 17 400 kronor

Bygglovstaxa

Tänk på det här

  • I vissa äldre detaljplaner finns bestämmelsen att viss mark inte får bebyggas. Att bygga ett skärmtak räknas i sådana fall som att bebygga marken.
  • Om du ska ha skärmtaket över en skyddad uteplats kan det även vara möjligt att bygga ett plank eller en mur utan bygglov. Här kan du läsa mer om en skyddad uteplats.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?