Tillsyn

Huddinge kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Huddinge kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • Handelsplatser
  • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
  • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen 

Fler digitala inspektioner under pandemin

På grund av rådande pandemi utförs nu miljötillsyn delvis på distans genom videomöte, telefon eller e-post.  Vissa inspektioner behöver dock ske fysiskt hos verksamheten, det gäller till exempel samhällsviktig verksamhet som livsmedelskontroll eller kontroll av vissa hälso- eller miljöfarliga verksamheter.

Vid varje fysiskt besök följer miljöinspektörer noga Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, som att tvätta och sprita händer, undvika kollektivtrafik inför besök och minimera antalet inspektörer på plats.

Har du som företagare frågor om ditt tillsynsbesök, kontakta oss via Servicecenter och be att få tala med representant från Miljötillsynsavdelningen alternativt ta kontakt med er utpekade inspektör.

Uppdaterad 2 juli 2021

Var informationen till din hjälp?