Löpande källhänvisning

Allt du hänvisar till skall finnas förtecknat som fullständiga referenser i källförteckningen längst bak i ditt arbete.

I den löpande källhänvisningen anger du så mycket som behövs för att identifiera referensen. Källhänvisningen kan anges som en parantes i uppsatsens text och består av författare, år och sida.

Exempel:

... (Lagercrantz 2005, s. 47-48) ...

alternativt kan författarens namn anges utanför parantesen:

... Lagercrantz berättar (2005, s. 47-48) ...

Uppdaterad 6 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?