Vårby

I Vårby planerar vi för cirka 190 nya bostäder.

Idag domineras Vårby av storskaliga flerfamiljshus i närheten av de två centrumen Vårby gård och Masmo. Merparten av bostäderna är hyresrätter, och ett fåtal bostäder finns i småhus.

Vårby har en lång strandremsa mot Mälaren och Albysjön. Här finns det populära Vårbybadet och Gömmarens naturreservat.

Vårby Udde - en ny marin stadsdel

Vi ska utveckla området som tidigare rymde Spendrups verksamhet till en ny marin stadsdel. Detta blir en viktig entré till Huddinge kommun och hela södra Stockholm.

På lite längre sikt planerar vi för cirka 2 000 nya bostäder samt offentlig och kommersiell service. En viktig del av detta är gröna parker och ett attraktivt gångstråk vid stranden.

Tillgången till vatten, strand och brygga är viktiga kvalitéer för området. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de som lever i området.

Ett öppet torg med människor som går och cyklar och barn som leker i fontän.
Cigarrtorget i Vårby Udde. Visionsbild: Arkitema Arkitekts.

Vårby Haga

I Vårby Haga bygger vi cirka 190 nya bostäder som flerbostadshus i 5-6 våningar. 110 av lägenheterna blir bostadsrätter och cirka 80 särskilda boenden för äldre.

Bilden beskriver ett flerbostadshus i trä med generösa balkonger. Grönt och lummigt runt om.
Bostadshus i Vårby Haga. Visionsbild: SHH Bostad

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Vårby

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?