Glömsta

Planering 2020-2022

Glömsta kännetecknas idag av enfamiljshus. Området är till stor del ett gammalt fritidshusområde som sakta har förtätas genom nya detaljplaner. I kommundelen ingår även området Vistaberg som har utvecklats, och ska fortsätta utvecklas, till en tät trädgårdsstad.

Glömsta

I Glömsta planeras för sammanlagt cirka 1 200 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som pågår. Glömsta har vuxit snabbt, har en stor andel barnfamiljer och därför planeras en kommunal lekplats i området. I Vista Skogshöjd planeras för en privat förskola med cirka 120 platser och ny förskola planeras inom området Lövstastigen/Peter Pans väg. Denna förskola ska enligt beslut av kommunfullmäktige drivas av fristående utförare och byggas av en privat aktör.

I Glömstadalen planeras ett nytt lokalt centrum i Loviseberg som binder samman den nya stadsdelen med Glömsta.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Flemingsberg och Glömsta.

Uppdaterad 13 maj 2020

Var informationen till din hjälp?