Glömsta

Glömsta kännetecknas idag av enfamiljshus. Området är till stor del ett gammalt fritidshusområde som sakta har förtätas genom nya detaljplaner. I kommundelen ingår även området Vistaberg som har utvecklats, och ska fortsätta utvecklas, till en tät trädgårdsstad.

Nya bostäder, förskola och lekplats

I Glömsta planeras för sammanlagt cirka 1 200 nya bostäder i samhällsbyggnadsprojekt som pågår.

Glömsta har vuxit snabbt och har en stor andel barnfamiljer, därför planeras en kommunal lekplats i området.

I Vista Skogshöjd planeras för en privat förskola med cirka 120 platser och ny förskola planeras inom området Lövstastigen/Peter Pans väg. Denna förskola ska enligt beslut av kommunfullmäktige drivas av fristående utförare och byggas av en privat aktör.

I Glömstadalen planeras ett nytt lokalt centrum i Loviseberg som binder samman den nya stadsdelen med Glömsta.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Glömsta

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?