Glömsta

Planering 2018-2020
I nuläget planeras för cirka 650 nya bostäder i Glömsta. I samband med utbyggnad av Spårväg syd kan vi dessutom genomföra en betydligt större exploatering i Glömsta och Loviseberg.

I projektet Peter Pans väg bygger vi cirka 30 nya bostäder i småhus och eventuellt även en förskola. Projektet Stensättningen omfattar nya radhus eller kedjehus.

Vid Vista skogshöjd planerar vi för cirka 600 nya bostäder som kan börja byggas år 2020. Här planeras också för en ny förskola som kan bli klar tillsammans med bostäderna.

Utbyggnaden i projekten Talldalen och norr om Vistavägen fortsätter och där återstår cirka 20 bostäder av cirka 100 stycken.

Vi planerar för en helt ny stadsdel i Loviseberg som har gjorts möjlig av Spårväg syds dragning. Tidsplanen är helt beroende av utvecklingen av spårvägen och bostäderna ska koncentreras vid de kommande spårvägsstationerna.

I Glömstadalen planeras ett nytt lokalt centrum som binder samman den nya stadsdelen med Glömsta.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Flemingsberg och Glömsta.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?