Loviseberg

Loviseberg domineras idag av grönområden och jordbruksmark. Området berörs av planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. I Loviseberg finns tillfälliga boenden för nyanlända.

Karta över Loviseberg
Karta över Loviseberg

Ny stadsdel i Loviseberg

Tidigareläggningen av Spårväg syd gör att planering av den nya stadsdelen påbörjas under 2020. Stadsdelen är en viktig del i bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Här kommer det att finnas plats för cirka 7000 nya bostäder, förskolor, skolor och service i den nya stadsdelen.

I dalen planeras också ett nytt lokalt centrum som binder samman den nya stadsdelen med Glömsta.

Uppdaterad 13 september 2022

Var informationen till din hjälp?