Loviseberg

Loviseberg domineras i dag av grönområden och jordbruksmark. Området berörs av planeringen av Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Loviseberg finns tillfälliga boenden för nyanlända.

Karta över Loviseberg.
Karta över Loviseberg.

Ny stadsdel i Loviseberg

Tidigareläggningen av Spårväg syd gör att planering av den nya stadsdelen har kommit igång. Stadsdelen är en viktig del i bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen.

Här kommer det att finnas plats för många nya bostäder, förskolor, skolor, parker, verksamheter, naturområden och service.

I Glömstadalen planeras också ett nytt lokalt centrum som binder samman den nya stadsdelen med Glömsta.

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?