Ledsagning- och avlösning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter kan du få stöd av en ledsagare. Avlösarservice är för dig som vårdas i hemmet av en anhörig.

Tilltro på din egen förmåga

Vår ledsagar- och avlösarservice utförs alltid med en stor respekt och lyhördhet för dina individuella behov. Innan uppdraget kommer igång får du en utsett kontaktperson som du träffar för att planera och utforma hur just din insats ska se ut.

Vårt mål är att du på ett tryggt sätt ska bygga upp och stärka tilltron på din egen förmåga.

Personer som sitter och spelar kort

Ledsagning

Med ledsagning får du hjälp för att ta dig utan för hemmet och göra saker du tycker är lite svårt eller utmanande att klara på egen hand. Syftet är att du ska få komma i kontakt med andra mäniskor och vara delaktig i samhällslivet.

Du kan till exempel få ledsagning för att gå på café, träna, delta på fritidsaktiviteter, träffa kompisar eller gå ut på promenad. Oavsett aktivitet är målet att du på ett tryggt och mer självständigt sätt ska kunna ta del av de fritidsaktiviteter som du önskar delta vid.

Avlösning i hemmet

Om du har en anhörig som tar hand om dig i hemmet kan du ha rätt att beviljas en avlösare. Det innebär då att en av våra medarbetare kommer hem till dig så att du inte lämnas ensam om din anhöriga behöver vila upp sig eller uträtta ärenden utanför hemmet.

Syftet med vår avlösarservice är också att du själv ska kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand, utan din anhöriga.  

Våra medarbetare

Vi som jobbar med ledsagning- och avlösning har bred kompetens inom området, och vi får kontinuerlig utbildning inom olika områden för att hålla oss ajour.

Alla som jobbar inom vår ledsagning och avlösarservice pratar svenska och engelska. Om du har behov av ytterligare språk kan vi ordna medarbetare med dessa kunskaper.

Kontakt

Uppdaterad 16 februari 2024