Kontakta kommunens funktionsstöd

Har du frågor eller undrar något är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Boendestöd

Daglig verksamhet

Dalstigens korttidshem

Ledsagar- och avlösarservice

Personlig assistans

Uppdaterad 15 februari 2024