Boendestöd

Vi startade upp vår verksamhet i mitten av 90-talet och har lång erfarenhet av att utföra boendestöd. Vi kommer stötta dig i att bygga upp färdigheter och hitta strategier för att skapa ett så självständigt liv som möjligt.

Så går det till

Boendestöd innebär att en person hjälper dig med de vardagsaktiviteter som du tycker är svåra att klara själv. Du kan till exempel få hjälp med att: 

  • göra ärenden
  • öppna och gå igenom post
  • städa
  • göra en veckoplanering
  • ta kontakt med myndigheter och sjukvård.

Du kan känna dig trygg i att stödet alltid är utformat utifrån dina enskilda behov.

Om du väljer oss som utförare får du en utsedd kontaktansvarig, men stödet är förstås inte beroende av en person utan alla våra medarbetare är lika professionella i sitt uppdrag.

Närbild på en flicka i tonåren som sitter framför sin laptop.

Arbetssätt och metoder

För att hitta sätt för dig att stärka tron på din egen förmåga jobbar vi med motiverande samtal, tydliggörande pedagogik och kognitiva hjälpmedel. Alla våra medarbetare har grundutbildning i vård och omsorg och vi använder oss av arbetsmetoder som har stöd i forskningen och rekommenderas av Socialstyrelsen. 

Vårt mål är alltid att hjälpa dig stärka din tilltro på din egen förmåga.

Kontakt

Uppdaterad 19 februari 2024