Personlig assistans – tryggt, stabilt och på dina villkor

Om du har en omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. Du får då ett skräddarsytt stöd, anpassat efter just dina behov och önskemål.

Ett självständigt liv på dina villkor

Med personlig assistans från oss behöver du inte tänka på någon personaladministration – vi ordnar med allt sånt. Eftersom vi som kommun alltid har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla assistans är vi en trygg utförare.

Dina behov och önskemål är grunden för hur den personliga assistansen utformas, och vi hjälper dig hitta en assistent som matchar dina önskemål och som kan ge dig ett tryggt och stabilt stöd.

Vårt mål är alltid att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

En pojke med simmössa och simglasögon simmar i en pool med sin simtränare bakom sig.

Så går det till

En av våra tre enhetschefer kommer att bli din kontaktperson, dit du alltid kan vända dig om du har några frågor eller funderingar.

Innan vi kommer i gång med din personliga assistans har du och enhetschefen ett möte. Tillsammans gör ni en personlig genomförandeplan, bestämmer ett uppstartsdatum och gör en kartläggning av arbetsmiljön.

Rekrytering av personal

Rekryteringen av din assitent kan gå till på olika sätt, beroende på hur delaktig du själv vill vara.  Om du vill kan du vara med och bestämma över vem eller vilka som ska assistera dig, eller komma med egna förslag..

Om det krävs en annonsering sätter vi tillsammans upp kriterier för vem du söker som assistent. När ansökningarna har kommit in kan du själv välja att ansvara för urvalet och intervjuerna, eller låta oss göra det.

Du väljer din assistent

Om du vill att vi ska ansvara för rekryteringen ger vi dig alltid förslag på assistenter som vi anser vara lämpliga. Vi presenterar förslagen för dig, men sedan är det du som väljer vem som ska bli din assistent.

Oavsett vem som anställs har vi som kommun arbetsgivaransvar och samma regler, lagar och riktlinjer gäller för alla.

Brukare sitter med sin personliga assistent.

Introduktion och schemaläggning

Planeringen och introduktionen gör du, enhetschefen och assistenterna tillsammans. Innan assistansen börjar gör vi gemensamt ett schema som anger vilken personal som arbetar och vilka tider. 

Om din ordinarie assistent är sjuk eller frånvarande ordnar vi alltid med en vikarie. Vårt mål är att du då ska få en vikarie som redan har fått en introduktion hos dig. sätts in redan ska ha

Vi har även en välfungerade vikariepool med kompetent och omtyckt personal.

Om du vill byta ut den personliga assistenten meddelar du din kontaktperson minst en månad innan. Den tiden behövs för att hitta en ersättare och erbjuda annat arbete för den som slutar.

Ändringar i ditt biståndsbeslut

  • Om ditt beslut löper ut måste du själv eller din gode man ansöka om förlängning.
  • Om ditt behov av personlig assistans ökar tillfälligt, till exempel vid resor, ansöker du om utökning i beslutet hos oss i god tid innan.
  • Om ditt behov av personlig assistans ökar på lång sikt söker du utökning av assistanstimmar hos Försäkringskassan.

Kontakt

Uppdaterad 19 februari 2024