Daglig verksamhet i Huddinge – variation med stor bredd

På våra dagliga verksamheter arbetar vi med delaktighet och utvecklar våra dagar tillsammans med dig. Du kan välja mellan allt från lugna lustfyllda till mer aktiva aktiviteter - din dagsform och du själv avgör.

Så fungerar det

Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning som ingår i någon av nedanstående två kategorier, även kallade personkretsar som finns i LSS-lagen.

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, och/eller autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, eller förvärvad hjärnskada.

För att söka dig till våra dagliga verksamheter  behöver du ha fått ett biståndsbeslut enligt LSS om daglig verksamhet.

Deltagaren Micke tränar på Stuvstas dagliga verksamhet tillsammans med personalen Annika.
Stuvsta daglig verksamhet.

Arbetssätt och metoder

När du väljer någon av våra verksamheter tar vi fram en genomförandeplan tillsammans med dig.  I planen sätter vi upp aktiviteter och mål för vad du vill få ut av din dagliga verksamhet.

På våra verksamheter använder vi oss av arbetsmetoder som har stöd i forskningen och rekommenderas av Socialstyrelsen. Vårt mål är alltid att hjälpa dig stärka din tilltro på din egen förmåga.

Påverka din omsorg

Tillsammans med vår kreativa och kompetenta personal får du vara med och driva våra verksamheter framåt. 

Vi tror mycket på den kraft som uppstår när vi samlas och delar goda ideér och ser därför till att delaktighet genomsyrar och möjliggörs i alla våra verksamheter.

Deltagare från Hundrasteg hunddagis är ute och går på promenad på ett led med sina hundar.
HUNDRAsteg hunddagis.

En brukare på Stuvsta kök står och skalar potatis tillsammans med en medarbetare.
Stuvsta kök

Gemensamma aktiviteter

Vi tycker om att hitta på saker tillsammans! Vi ser därför till att anordna gemensamma utflykter och aktiviteter då och då. Här är det främst gruppens önskemål som styr vart vi ska hitta på, men det kan till exempel vara gemensamma middagar, utflykt till ett museum eller spelkvällar.

Våra verksamheter

För att delta på våra dagliga verksamheter behöver du ett biståndsbeslut enligt LSS om daglig verksamhet . Om du inte fått ett sådant beslut behöver du börja där.

Ansök om beslut enligt LSS

Om du vill kan du göra studiebesök och hälsa på våra dagliga verksamheter innan du bestämmer dig var du vill vara placerad. I så fall hör du bara av dig till oss.

Teknik, datorer och leverans

Struktur och stimulans

Uppdaterad 19 februari 2024