Ansök om funktionsstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd från kommunen för att klara din vardag. Här hittar du information om hur du går till väga.

1. Boka tid och träffa en biståndshandläggare

Kontakta Huddinge kommuns servicecenter för att boka ett möte med en biståndshandläggare. På mötet får du berätta vad du behöver hjälp med. Om du vill får du ha en närstående med dig. Du har även rätt till tolk.

Kontakta servicecenter

2. Gör din ansökan

Du kan fylla i din ansökan tillsammans med handläggaren under mötet. Du kan också ansöka själv efter mötet. Det gör du via en blankett eller via kommunens e-tjänst.

Om du har god man är det hen som gör ansökan. Är du under 18 år ansöker din förälder eller vårdnadshavare.

Du kan också göra en webbansökan: 

Ansöka om stöd enligt LSS

Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, SoL

3. Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten. 

Bifall – Du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få.

Avslag – Du får inte det du har ansökt om 

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker men inte alla saker som du ansökte om.

Mer information

Läs mer om att överklaga ett beslut

Uppdaterad 31 januari 2024