Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vi inom Huddinge kommuns egenregi utför en rad olika insatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning. Allt från olika hjälpinsatser i hemmet till dagliga verksamheter samt boenden. Insatserna syftar till att du ska kunna leva ett självständigt liv och utveckla dina egna resurser. Läs mer om våra verksamheter under respektive rubrik i menyn.

Brukare och medarbetare ser in i kameran och ler.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?