Fullersta

Planering 2018-2020
I Fullersta planerar vi just nu för cirka 750 nya bostäder.

Ur planeringsmaterialet för Rosenhill. Illustration: White arkitekter.

Området Rosenhill ska få en utbyggnad med cirka 300 bostäder i flerfamiljhus och småhus. Byggstart kan bli kring år 2020 och här ingår en ny förskola.

Under 2018 påbörjar vi planeringen av kvarteret Tingshuset där vi ska bygga runt 450 bostäder i flerfamiljshus. Här undersöker vi även möjligheten att bygga en ny förskola.

Skapaskolan ska under 2018 flytta från Glömsta till nybyggda lokaler i Fullersta. Skolan kommer att rymma totalt cirka 500 elever.

Illustration: White arkitekter.

Under perioden 2018-2020 ska vi rusta upp både Fullerstaparken och Rosendalsparken.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för centrala Huddinge och Sjödalen-Fullersta.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?