Fullersta

Planerna för Fullersta

I Fullersta påbörjas eller pågår projekt för cirka 1 000 nya bostäder.

Fullersta utgörs av delområdena Rosenhill, Källbrink och Fridhem och utgörs till stor del av villabebyggelse och i området närmast Huddinge centrum dominerar flerbostadshus.

Planeringen av kvarteret Tingshuset pågår. Där ska vi bygga runt 450 bostäder i en flerfamiljshus och en förskola.

Fullerstaparken planeras att rustas upp, men inväntar beslut om att starta.

Rosendalsparken ska rustas upp till en stadsdelspark. Parken ska få fler mötesplatser och ökade möjligheter till lek och aktivitet. Upprustningen beräknas starta sommaren 2020.

Bilden är en visionsbild och föreställer Fullerstaparken med grönområden och gångstråk.
Illustration: White arkitekter

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Fullersta

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?