Centralvägen – bostäder och förskola

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1. Där planerar vi för cirka 260 nya bostäder och en förskola i centrala Huddinge i kommundelen Sjödalen.

Vad händer nu?

  • Den 26 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för detaljplanen för fastigheterna Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1 i kommundelen Sjödalen. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.
  • Kommunstyrelsen beslutade 5 december 2018 om ett positivt planbesked.

Vad gör vi?

Vi tar fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheterna Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1 i centrala Huddinge. Där planerar vi att bygga cirka 260 nya bostäder och förskola för 80–100 barn.

I planförslaget fördelas bostäderna på sex flerbostadshus. Utformningen och hur byggnaderna placeras i förhållande till gata och natur arbetar vi med i det kommande detaljplanearbete. Målet är att byggnaderna är väl anpassade till omgivande landskap och befintlig bebyggelse.

Det nya förslaget på detaljplanen erbjuder ett attraktivt boende med närhet till skola, förskola och service. Med nya och trygga gång- och cykelstråk blir vägen till närliggande skolor både säkrare och mer tillgängliga.

Varför gör vi det?

Kommunen har en övergripande vision om att bygga fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen i kommundelen Sjödalen. Förtätning- och omvandling av området ökar tryggheten och gör området mer attraktivt. Projektet är en del av den större utvecklingen i Storängen.

Tidsplan

Planuppdrag 26 oktober 2020
Samråd (detaljplan) Kvartal 1 2021
Granskning Kvartal 3 2022
Antagande  Kvartal 1 2023

Handlingar

Uppdaterad 27 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?