Stuvsta centrum vid Häradsvägen – bostäder, kontor och service

Vi tar fram en detaljplan för fastigheterna Odin 6 och 3 som ska göra det möjligt att bygga nya lägenheter och centrumverksamhet på platsen.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Den 30 april–1 juni 2021 är detaljplanen på utställning. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Alla handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Samrådet för detaljplanen hölls under kvartal 2 2013.

Illustration som visar förslag på ny detaljplan

Vad gör vi?

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder och bedriva centrumverksamhet på fastigheterna Odin 3 och 6.

Det finns ett behov av bostäder nära kollektivtrafik och service. Att bygga fler bostäder på fastigheterna Odin 6 och 3 skulle lyfta centrumkänslan och ge en blandning av olika typer av bostäder i området. Projektet överensstämmer även med intentionerna i Huddinge kommuns Översiktsplan 2030, där området är utpekat som ett område som ska förtätas. 

Tyck till

Under utställningsperioden 30 april–1 juni 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Utställning" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 1 juni 2021 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Odin 3 och 6”, diarienummer KS-2015/324 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan 

Samråd 2013
Utställning Kvartal 2, 2021
Antagande  Kvartal 4, 2021
Byggstart Kvartal 1, 2022
Inflyttning 2024

 

Uppdaterad 30 april 2021

Var informationen till din hjälp?