GVI Huddinge - för minskat grovt och dödligt våld

GVI Huddinge är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden, samt ge stöd till den som vill lämna ett kriminellt liv.

Samarbete mellan samhällsaktörer

GVI Huddinge är ett samarbete mellan Huddinge kommun, Polisen och  Kriminalvården. Samhällsaktörerna har ett gemensamt mål och budskap om att våldet måste upphöra. Genom samarbetet ökar aktörerna kunskapen om varandras roll och uppdrag vilket leder till bättre koordination och nyttjande av resurser.

Vad är GVI?

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper. Strategin kommer ursprungligen från USA där den använts i flera år och visat goda resultat.

Nationellt är det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som samordnar och driver arbetet med GVI.

BRÅ:s information om GVI

GVI-strategins tre centrala delar

Budskap

Ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Budskapet ska vara tydligt mot grupperna och för allmänheten.

Sanktioner

Den kriminella gruppen kommer erfara snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta att ge större effekt än insatser som har ett individfokus.

Ett erbjudande om hjälp

Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp och stöd att göra det.

Få hjälp att lämna kriminaliteten

GVI-strategins mål

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Kontakt

Vid akuta händelser

Ring 112.

Tipsa Polisen

Tips kan lämnas på telefon dygnet runt.

GVI-linjen

Ring GVI-linjen för att få råd och stöd i att lämna kriminaliteten.

Uppdaterad 6 september 2023

Var informationen till din hjälp?