Ändra användning

Om du ska ändra användningen i hela eller delar av en byggnad behöver du ofta bygglov.

När du ska ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad behövs bygglov om ändringen är väsentlig. Det är inte helt tydligt vad som menas med väsentligt. Det utgår från vilken verksamhet som bedrivs i lokalen idag så det är något du alltid behöver redovisa. Nedan har vi listat några exempel som kan hjälpa dig att förstå om bygglov behövs eller inte. Kontakta vårt servicecenter som kan hjälpa dig ytterligare om du är osäker.

Det här kan du göra utan bygglov

Följande är exempel på ändringar som du kan göra utan bygglov:

 • Del av bostad till ett mindre kontor för egen verksamhet.
 • Kök till duschrum.
 • Del av bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement.
 • Butik till frisersalong.
 • Slå samman två bostäder.

I vissa fall kan du behöva lämna in en anmälan även om bygglov inte behövs. Det gäller till exempel om du ändrar i brandskydd eller planlösning. Läs mer nedan:

Det här behöver du bygglov för

Följande är exempel på ändringar där en domstol har bestämt att bygglov behövs:

 • Från garage till lager.
 • Från lager och garage till plåtslageri och bilverkstad.
 • Inrättande av kafé i en villabyggnad.
 • Inrättande av billackeringsverkstad i ett garage.
 • Från lager till stormarknad.
 • Från fabrik till detaljhandel.
 • Försäljning av livsmedel utöver så kallat kiosksortiment på bensinstation.
 • Från samlingslokal till biograf.

Du kan också behöva bygglov om du vill inreda en ytterligare bostad i ett bostadshus. Du kan läsa mer om det här.

Du behöver också bygglov om du ändrar en befintlig eller sätter upp en ny skylt för den nya verksamheten. Läs mer om bygglov för skyltar här.

Ansök här

Genom att du använder vår e-tjänst får din ansökan snabbast möjliga start.

Här skickar du in din ansökan

Avgift 

Beskrivning Avgift
Av kostnaden för nybyggnad 70-80 procent

Bygglovstaxa

Tänk på det här

 • Om ditt område ligger inom detaljplan ska du alltid titta på detaljplanen först. Där ser du vad som gäller för just din fastighet och vad du kan bygga. Här hittar du information om hur du själv kan kolla vad detaljplanen säger. Kolla detaljplan eller områdesbestämmelse.
 • Ta kontakt med SRV återvinning AB för att i ett tidigt skede prata om hur du bör göra med din avfallshantering.

Få koll på vad som händer

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi samlat viktig information på sidan sök lov eller gör en anmälan. Där kan du också bland annat läsa om vad du kan tänka på innan du skickar in ett ärende till oss och vad som händer efter att du har gjort det. När du skickat in dina första handlingar till oss kan du också följa vad som händer med ditt ärende i vår e-tjänst.

Kontakta servicecenter

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Telefontider:

 • Måndag–torsdag 08.00–17.00
 • Fredag 08.00–15.00

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?