Gräsvreten – utbyggnad av industriområde

Företag i kommunen behöver förutsättningar för expansion och tillgång till attraktiv mark för nyetablering. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Gråmarkerat område visar Gräsvretens industriområde

Vad händer nu?

Programmet är godkänt och kommunen har fått ett planuppdrag. Just nu jobbar vi på att upprätta ett förslag till detaljplan.

Vad gör vi?

Det är ett starkt önskemål att ge företag i kommunen goda förutsättningar för expansion och att möjliggöra tillgång till attraktiv mark i kommunen för nyetablering av företag.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ut Gräsvretens industriområde österut och använda mark för industriändamål. 

Tidplan

Programsamråd 2 kvartalet 2015
Samråd (detaljplan) 3 kvartalet 2018
Granskning 1 kvartalet 2019
Antagande 3 kvartalet 2019
Byggnation 4 kvartalet 2019
Inflyttning 4 kvartalet 2022

Uppdaterad 3 maj 2018

Var informationen till din hjälp?