Dokumentlistsida GSA

Dokument

Huddinge-kommun-arsredovisning-2019.pdf

PDF, 3 MB

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastslagit i dokumentet Mål och budget.